Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 19 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
 • Cấp lại bằng cấp 3
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn thị thảo
 • Vào lúc 17:07:18 ngày 01/08/2018
Chi tiết
17
 • Nuôi con nuôi
 • UBND Huyện Kim Sơn
 • nguyễn xuân trường
 • Vào lúc 14:43:57 ngày 16/07/2018
Chi tiết
18
 • Xin trích lục khai sinh
 • UBND Huyện Kim Sơn
 • Lê Xuân Phương
 • Vào lúc 22:10:08 ngày 17/03/2018
Chi tiết
19
 • Đề nghị anh chị hướng dẫn thủ tục hành chính mức độ 4
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Vào lúc 09:30:53 ngày 25/04/2017
Chi tiết