Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 17 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
  • Xin trích lục khai sinh
  • UBND Huyện Kim Sơn
  • Lê Xuân Phương
  • Vào lúc 22:10:08 ngày 17/03/2018
Chi tiết
17
  • Đề nghị anh chị hướng dẫn thủ tục hành chính mức độ 4
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Nguyễn Văn Thắng
  • Vào lúc 09:30:53 ngày 25/04/2017
Chi tiết