Thủ tục xin sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc

Trịnh Văn Vinh — lúc 08:56:47 ngày 13/09/2019

Do quá trình quản lý, sử dụng tôi bị mất bằng tốt nghiệp THPT, nay tôi có nguyện vọng xin lại bản sao từ sổ gốc, kính đề nghị được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Trả lời

Anh vào trang Wbs: Ninh binh.edu.vn/thư mục Cải cách hành chính có hương dẫn cách làm!

Tạ Thị Thu Hà — lúc 10:04:10 ngày 11/03/2021

Quay lại danh sách câu hỏi
EMC Đã kết nối EMC