tìm lại mật khẩu

phạm thị thảo — lúc 09:13:06 ngày 26/11/2018

hôm đi tập huấn, một đồng chí xã tôi đi nhưng đã quên tên cơ quan đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. để vào được phần mềm để nhập dữ liệu thì phải có tên đăng nhập và mật khẩu.
vậy làm cách nào để tìm lại được mật khẩu đã mất, hoặc tạo tên, mật khẩu mới chúng tôi phải làm thế nào?

Trả lời

Không rõ bạn nói đến phần mềm nào thị bạn liên hệ tới Quản trị của phần mềm đó

admin_ksn — lúc 14:18:26 ngày 11/09/2019

Quay lại danh sách câu hỏi