Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Hoàng Hồng Hà — lúc 16:58:36 ngày 30/09/2018

Chào anh/ chị, tôi đăng ký xin cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông online, mã số hồ sơ 381402180455. Hiện tại tôi đã nhận được bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông bản sao, tuy nhiên phần giới tính của tôi trong hồ sơ khi gửi là Nam, nhưng trên bằng bản sao hiện đang ghi là nữ. Xin hỏi với trường hợp này tôi có thể xin điều chỉnh lại thông tin bằng cách nào? Cảm ơn anh/ chị.

Trả lời

tôi sẽ thông tin lại cho bộ phận chuyên môn và trả lời anh sau!

Tạ Thị Thu Hà — lúc 10:02:46 ngày 11/03/2021

Quay lại danh sách câu hỏi
EMC Đã kết nối EMC