Cấp lại bằng cấp 3

Nguyễn thị thảo — lúc 17:07:18 ngày 01/08/2018

Em bị mất bằng cấp 3 em muốn đc cấp lại thì thủ tục như thế nào ạ

Trả lời

em vào trang https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/ chọn cơ quan SGD&ĐT

Tạ Thị Thu Hà — lúc 10:00:00 ngày 11/03/2021

Quay lại danh sách câu hỏi