Đăng kí lại giấy khai Sinh

Nguyễn Thị Kim Anh — lúc 17:13:27 ngày 22/02/2024

Tôi đã đăng kí trực tuyến rất nhiều lần . Nhưng đến khi nộp hồ sơ thì lại không nộp được, nội dung để là : " đơn vị chư map với dữ liệu DVCQG " xin hỏi lí do tại sao không nộp được hồ sơ ? Xin hướng dẫn cách nộp hồ sơ

Trả lời

Bạn vào trang: dichvucong.ninhbinh.gov.vn để nộp hồ sơ ạ

admin_ksn — lúc 16:02:04 ngày 17/06/2024

Quay lại danh sách câu hỏi
EMC Đã kết nối EMC