Về việc nộp lệ phí thủ tục hành chính

Phạm Thành Long — lúc 10:06:58 ngày 03/03/2021

Hiện nay tôi đang công tác tại tỉnh Hòa Bình. Tôi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: Đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình. Mức độ dịch vụ công: mức độ 4. Tôi đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Vậy tôi muốn nộp lệ phí theo quy định thì nộp như thế nào? có thể nộp khi nhận kết quả qua đường bưu điện không?

Trả lời

Anh nhận kết quả qua đường BCCI và nộp phí cho nhận viên bưu điện thu hộ!

Tạ Thị Thu Hà — lúc 10:08:48 ngày 11/03/2021

Quay lại danh sách câu hỏi