CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 185 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 1.004441.000.00.00.H42 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 2.001810.000.00.00.H42 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 2.000305.000.00.00.H42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
34 1.003693.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
35 2.000509.000.00.00.H42 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
36 1.009998.000.00.00.H42 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III. cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng. tôn giáo/tượng đài. tranh hoành tráng/theo giai đoạn công trình không theo tuyến/theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
37 2.000615.000.00.00.H42 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
38 1.003817.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
39 1.001028.000.00.00.H42 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
40 1.009995.000.00.00.H42. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
41 1.009999.000.00.00.H42 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III. cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng. tôn giáo/tượng đài. tranh hoành tráng/theo giai đoạn công trình không theo tuyến/theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
42 2.001240.000.00.00.H42 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
43 1.001167.000.00.00.H42 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
44 1.005358.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
45 1.005201.000.00.00.H42 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ