CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 173 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.004442.000.00.00.H42 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1.004492.000.00.00.H42 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 2.002226.000.00.00.H42 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
4 1.010832.H42 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
5 1.000775.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
6 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
7 1.001090.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
8 1.008838.000.00.00.H42 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Quận/huyện Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông
9 1.005429.000.00.00.H42 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
10 1.009994.000.00.00.H42 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III. cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng. tôn giáo/tượng đài. tranh hoành tráng/theo giai đoạn công trình không theo tuyến/theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
11 2.001270.000.00.00.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
12 1.004485.000.00.00.H42 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 2.000346.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
14 1.003841.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
15 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế