CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
136 1.004498.000.00.00.H42 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Cấp Quận/huyện Thủy sản
137 1.005429.000.00.00.H42 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
138 1.005435.000.00.00.H42 Mua hóa đơn lẻ. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
139 Cấp giấy phép môi trường Cấp giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
140 Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
141 1.000933.000.00.00.H42 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
142 1.000954.000.00.00.H42 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
143 1.003635.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
144 1.003645.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
145 1.000473.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
146 2.000599.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
147 1.004552.000.00.00.H42 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
148 2.001810.000.00.00.H42 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
149 1.004982.000.00.00.H42 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
150 1.010940.000.00.00.H42 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội