CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 169 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
91 1.002969.000.00.00.H42 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Cấp Quận/huyện Đất đai
92 1.002978.000.00.00.H42 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Đất đai
93 1.003554.000.00.00.H42 Hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Quận/huyện Đất đai
94 2.000379.000.00.00.H42 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Cấp Quận/huyện Đất đai
95 2.000381.000.00.00.H42 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Quận/huyện Đất đai
96 2.000395.000.00.00.H42 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Đất đai
97 2.001234.000.00.00.H42 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng đân cư Cấp Quận/huyện Đất đai
98 1.005462.000.00.00.H42 Thủ tục phục hồi danh dự Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
99 2.002165.000.00.00.H42 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
100 2.001009.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
101 2.001016.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
102 2.001019.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp Quận/huyện Chứng thực
103 2.001035.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
104 2.001050.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
105 2.001406.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực