CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 353 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
106 2.000794.H42 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp Quận/huyện Thể dục thể thao
107 1.005460.H42 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết tố cáo
108 2.001909.H42 Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
109 2.002174.H42 Tiếp công dân tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
110 2.001879.H42 Xử lý đơn thư tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
111 1.000473.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
112 2.000184.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Quận/huyện Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
113 2.000206.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Quận/huyện Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
114 2.000599.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
115 1.001753.H42 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
116 1.010092.H42 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
117 1.005435.H42 Mua hóa đơn lẻ. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
118 2.001050.H42 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
119 1.001739.H42 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
120 1.005429.H42 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản