CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 162 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 2.000751.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
62 2.000777.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
63 1.003337.000.00.00.H42 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Cấp Quận/huyện Người có công
64 1.010803.000.00.00.H42 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
65 1.010816.000.00.00.H42 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp Quận/huyện Người có công
66 1.010817.000.00.00.H42 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp Quận/huyện Người có công
67 2.001382.000.00.00.H42 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
68 1.000132.H42 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
69 1.003521.000.00.00.H42 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
70 1.000748.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
71 1.000775.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
72 2.000305.000.00.00.H42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
73 2.000337.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
74 2.000346.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
75 1.002335.H42 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai