CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 135 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.004471.H42 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Y tế Y tế Dự phòng
2 1.002192.000.00.00.H42 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Dân số
3 1.002118.H42 Khám giám định tổng hợp Sở Y tế Giám định y khoa
4 1.004624.H42 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
5 1.003055.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm
6 1.003039.H42 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
7 1.004461.H42 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Sở Y tế Y tế Dự phòng
8 1.001050.H42 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
9 1.001069.H42 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
10 1.003064.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm
11 1.002694.H42 Khám Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Giám định y khoa
12 1.003006.H42 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
13 1.002136.H42 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Sở Y tế Giám định y khoa
14 1.002706.H42 Khám Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
15 1.002146.H42 Khám Giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa