CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 57 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.009986.H42 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
17 1.009987.H42 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
18 1.009988.H42 Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
19 1.009989.H42 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
20 1.009990.H42 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi cơ quan cấp) Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
21 1.009991.H42 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
22 1.009936.H42 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
23 1.009928.H42 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
24 1.002701.H42 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc
25 1.003011.H42 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc
26 1.008432.H42 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc
27 1.008989.H42 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân) Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc
28 1.008990.H42 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc
29 1.008991.H42 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc
30 1.008992.H42 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam Sở Xây dựng Quy hoạch kiến trúc