CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 94 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 2.000555.H42 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp Giám định tư pháp
47 1.002153.H42 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Luật sư
48 1.001600.H42 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Quản tài viên
49 1.000426.H42 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
50 1.002181.H42 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư
51 2.001247.H42 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
52 1.008916.H42 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
53 1.002198.H42 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Luật sư
54 1.000390.H42 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
55 2.001225.H42 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
56 1.002218.H42 Hợp nhất công ty luật Sở Tư pháp Luật sư
57 2.002139.H42 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
58 1.001756.H42 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
59 1.009832.H42 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp
60 1.002234.H42 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp Luật sư