CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 1.011516.H42 Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển, nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
32 1.010727.H42 Cấp giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
33 1.001740.H42 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên sông suối thuộc trường hợp phải xin phép Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
34 1.011518.H42 Trả lại giấy phép tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước