CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
121 BCA-CUTRU-XOATAMTRU Xóa đăng ký tạm trú Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
122 BCA-CUTRU-TTLT Thông báo lưu trú Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
123 CCCD-01-CAH Cấp thẻ CCCD khi thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an huyện Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
124 B-BCA-153489-TT Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ