CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 BCA-153766 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng VK, VLN quân dụng, CCHT tại Công an tỉnh Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
92 BCA-153767 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng VK, CCHT tại Công an tỉnh Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
93 BCA-153768 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng VK, CCHT tại Công an tỉnh Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
94 BCA-153769 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT tại Công an tỉnh Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
95 BCA-153770 Cấp lại chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT tại Công an tỉnh Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
96 1.010383 CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ Ở TRONG NƯỚC Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
97 1.010384 KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
98 1.010385 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (Cấp huyện) Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
99 1.010386 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (Cấp xã) Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
100 B -BCA-153680-TT CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG KHÔNG GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ Ở TRONG NƯỚC Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
101 B-BCA-153549-TT Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
102 BCA-XNC-1 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
103 B-BCA-153583-TT Xóa đăng ký thường trú (tại xã) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
104 BCA-CUTRU-DCTT Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
105 B-BCA-153486-TT Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ