CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 B-BCA-153645-TT Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Công an tỉnh Chính sách cán bộ
62 B-BCA-153482-TT Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
63 B-BCA-153544-TT Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
64 B-BCA-153547-TT Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
65 B-BCA-153612-TT Xét khen thưởng, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
66 B-BCA-153483-TT Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
67 B-BCA-153548-TT Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
68 KTTT-CSDLQGVDC-01 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
69 B-BCA-153580-TT Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Chính sách cán bộ
70 B-BCA-153575-TT Đăng ký thường trú (cấp xã) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
71 1.009896 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
72 1.009897 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
73 1.009898 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
74 1.009899 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
75 1.009900 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy