CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 137 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
31 BCA-153751 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
32 BCA-153752 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
33 BCA-153753 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
34 BCA-153754 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
35 BCA-153755 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
36 BCA-153757 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
37 B-BCA-153683-TT Trình báo mất hộ chiếu (cấp tỉnh) Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
38 B-BCA-153497-TT Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
39 2.001194.000.00.00.H42 Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
40 KTTT-CSDLCCCD-01 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
41 B-BCA-153590-TT Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có trên 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (cấp tỉnh) Công an tỉnh Chính sách cán bộ
42 B-BCA-153609-TT Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh) Công an tỉnh Chính sách cán bộ
43 B-BCA-153476-TT Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
44 B-BCA-153491-TT Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
45 B-BCA-153686-TT Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh