CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 137 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 B-BCA-153508-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
17 B-BCA-153620-TT Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
18 B-BCA-153624-TT Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
19 B-BCA-153625-TT Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
20 B-BCA-153628-TT Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
21 B-BCA-153629-TT Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
22 B-BCA-153629-TT Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
23 B-BCA-153418-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
24 B-BCA-153419-TT Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
25 B-BCA-153420-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
26 BCA-153738 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
27 BCA-153739 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
28 BCA-153740 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
29 BCA-153749 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
30 BCA-153750 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ