CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 137 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
136 2.001160.000.00.00.H42 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
137 B-BCA-153489-TT Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ