CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2065 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
121 1.000627.H42 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
122 1.008925.H42 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
123 1.008928.H42 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
124 1.008926.H42 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
125 1.008929.H42 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
126 1.008930.H42 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
127 1.008931.H42 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
128 1.008932.H42 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
129 1.008933.H42 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
130 1.008934.H42 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
131 1.008935.H42 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
132 1.008936.H42 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
133 1.008937.H42 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
134 1.009972.H42 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
135 1.002192.000.00.00.H42 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Dân số