CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2067 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 B-BCA-153604-TT Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh) Công an tỉnh Chính sách cán bộ
17 B-BCA-153587-TT Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
18 B-BCA-153592-TT Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
19 B-BCA-153595-TT Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
20 B-BCA-153475-TT Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
21 B-BCA-153487-TT Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
22 B-BCA-153503-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
23 B-BCA-153504-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
24 B-BCA-153505-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
25 B-BCA-153506-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
26 B-BCA-153507-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã). Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
27 B-BCA-153508-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
28 B-BCA-153620-TT Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
29 B-BCA-153624-TT Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
30 B-BCA-153625-TT Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy