CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2072 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 B-BCA-153587-TT Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
17 B-BCA-153592-TT Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
18 B-BCA-153595-TT Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
19 B-BCA-153475-TT Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
20 B-BCA-153487-TT Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
21 B-BCA-153503-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
22 B-BCA-153504-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
23 B-BCA-153505-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
24 B-BCA-153506-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
25 B-BCA-153507-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã). Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
26 B-BCA-153508-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
27 B-BCA-153620-TT Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
28 B-BCA-153624-TT Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
29 B-BCA-153625-TT Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
30 B-BCA-153628-TT Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy