CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2070 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
2011 1.010817.H42 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2012 1.010818.H42 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2013 1.010819.H42 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2014 1.010826.H42 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2015 1.010830.H42 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2016 1.010831.H42 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2017 1.010935.H42 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
2018 1.010936.H42 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
2019 1.010937.H42 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
2020 1.009811.H42 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2021 1.009873.H42 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2022 1.009874.H42 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2023 1.011546.H42 Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2024 1.011547.H42 Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2025 1.000362.H42 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm