CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 163 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001731.000.00.00.H42 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội
2 2.002284.000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
3 1.005388.000.00.00.H42 Thi tuyển viên chức Công chức, viên chức
4 2.002165.000.00.00.H42 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
5 2.001019.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực di chúc. Chứng thực
6 1.001193.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (Tư pháp)
7 2.001457.000.00.00.H42 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
8 2.001909.000.00.00.H42 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
9 1.001776.000.00.00.H42 Thủ tục thực hiện Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội
10 2.000777.000.00.00.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
11 2.001960000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Giáo dục nghề nghiệp
12 1.005392.000.00.00.H42 xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
13 1.005417.000.00.00.H42 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
14 1.004884.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch (Tư pháp)
15 2.001449.000.00.00.H42 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật