CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 147 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.012381.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện theo công trạng Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
2 2.001283.000.00.00.H42 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
3 1.001731.000.00.00.H42 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
4 1.005388.000.00.00.H42 Thủ tục thi tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Lĩnh vực viên chức
5 1.003434.000.00.00.H42 Thủ tục hỗ trợ dự án liên kết Cấp Quận/huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
6 1.002978.000.00.00.H42 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Đất đai
7 2.002165.000.00.00.H42 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
8 1.001193.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
9 2.001457.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
10 2.001909.000.00.00.H42 Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
11 1.001776.000.00.00.H42 Thủ tục thực hiện Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
12 2.000777.000.00.00.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
13 1.005392.000.00.00.H42 Thủ tục xét tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Lĩnh vực viên chức
14 1.004884.000.00.00.H42 Đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
15 2.001449.000.00.00.H42 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật