CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002741.000.00.00.H42 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
2 2.002162.000.00.00.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
3 2.002161.000.00.00.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai
4 1.008724.000.00.00.H42 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 1.008725.000.00.00.H42 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 1.008950.000.00.00.H42 Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 1.008951.000.00.00.H42 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 2.002307.000.00.00.H42 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh. Người có công
9 1.003807.000.00.00.H42 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội. Tổ chức phi chính phủ
10 1.003827.000.00.00.H42 Thành lập hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
11 2.001688.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội. Tổ chức phi chính phủ
12 2.002308.000.00.00.H42 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công
13 1.005219.000.00.00.H42 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Quản lý lao động ngoài nước
14 1.003732.000.00.00.H42 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
15 2.001686.000.00.00.H42 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ