CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 3.000242.H42 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương UBND Tỉnh QL xuất nhập cảnh
2 LT005 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) UBND Tỉnh Điện
3 LT006 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện UBND Tỉnh Điện
4 LT004 Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng UBND Tỉnh Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 LT002 Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình UBND Tỉnh Bảo hiểm xã hội
6 2.002311.H42 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hội nghị, hội thảo quốc tế
7 2.002312.H42 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hội nghị, hội thảo quốc tế
8 2.002313.H42 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hội nghị, hội thảo quốc tế
9 2.002314.H42 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hội nghị, hội thảo quốc tế
10 LT003 Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân UBND Tỉnh Thuế
11 LT001 Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí UBND Tỉnh Hộ tịch (Tư pháp)