CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 126 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.001283.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
2 2.000633.H42 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
3 1.010832.H42 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
4 2.001661.H42 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 1.003554.H42 Hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Quận/huyện Đất đai
6 2.000908.H42 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
7 2.001016.H42 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. Cấp Quận/huyện Chứng thực
8 2.001019.H42 Thủ tục chứng thực di chúc. Cấp Quận/huyện Chứng thực
9 2.001035.H42 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
10 1.000419.H42 Đăng ký khai tử lưu động Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
11 1.000593.H42 Đăng ký kết hôn lưu động Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
12 1.000689.H42 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
13 1.000894.H42 Đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
14 1.001022.H42 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
15 1.001193.H42 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)