CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.004944.000.00.00.H42 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
2 2.001960.000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục nghề nghiệp
3 2.000779.000.00.00.H42 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
4 2.001263.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
5 1.004946.000.00.00.H42 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
6 1.004138.000.00.00.H42 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
7 1.005462.000.00.00.H42 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
8 2.001052.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
9 1.000894.000.00.00.H42 Đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
10 2.001255.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
11 BLĐ-TBVXH-NBI-286400 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Cấp Quận/huyện An toàn, vệ sinh lao động
12 2.001947.000.00.00.H42 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Trẻ em
13 2.001378.000.00.00.H42 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp Quận/huyện Người có công
14 1.000037.000.00.00.H42 Xác nhận bảng kê lâm sản Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
15 2.001234.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Quận/huyện Đất đai