CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DS1 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số
2 1.004624.000.00.00.H42 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Khám bệnh, chữa bệnh
3 1.003564.000.00.00.H42 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số
4 1.001050.000.00.00.H42 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên Khám bệnh, chữa bệnh
5 1.001069.000.00.00.H42 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Khám bệnh, chữa bệnh
6 1.002150.000.00.00.H42 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số
7 1.004612.000.00.00.H42 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Y tế Dự phòng
8 1.004541.000.00.00.H42 Cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng
9 1.004568.000.00.00.H42 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng
10 1.003468.000.00.00.H42 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Y tế Dự phòng
11 1.003481.000.00.00.H42 Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Y tế Dự phòng
12 1.000986.000.00.00.H42 Cấp giấy khám sức khỏe cho người  mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Khám bệnh, chữa bệnh
13 1.001675.000.00.00.H42 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô Khám bệnh, chữa bệnh
14 1.000980.000.00.00.H42 Khám sức khỏe định kỳ Khám bệnh, chữa bệnh
15 1.001004.000.00.00.H42 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi Khám bệnh, chữa bệnh