CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 94 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001147.H42 Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa Thể thao Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
2 1.001822.H42 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
3 1.001123.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
4 1.002003.H42 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
5 1.003835.H42 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
6 1.003646.H42 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
7 1.001833.H42 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa Thể thao Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
8 2.001591.H42 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
9 1.001809.H42 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa Thể thao Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
10 1.003793.H42 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
11 1.001755.H42 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa Thể thao Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
12 1.001738.H42 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Sở Văn hóa Thể thao Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
13 1.003901.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa
14 1.001704.H42 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
15 1.003838.H42 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa Thể thao Di sản văn hóa