CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000635.000.00.00.H42 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch (Tư pháp)