CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003179.000.00.00.H42 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
2 2.001815.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
3 2.001807.000.00.00.H42 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
4 1.003160.000.00.00.H42 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Nuôi con nuôi
5 1.001117.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp
6 1.001756.000.00.00.H42 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng
7 2.000977.000.00.00.H42 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
8 1.001799.000.00.00.H42 Cấp lại Thẻ công chứng viên. Công chứng
9 2.000970.000.00.00.H42 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
10 2.000789.000.00.00.H42 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng
11 2.000778.000.00.00.H42 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng