CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002809.000.00.00.H42 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ