CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DL-01-TTHCC Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp - Tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2 DL-01 1. Cấp điện sinh hoạt DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
3 DL-02 2. Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ; DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
4 DL-04 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
5 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
6 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
7 DL-16 1. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
8 DL-17 2. Thay đổi công suất sử dụng DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
9 DL-18 3. Cấp điện lại theo khách hàng yêu cầu DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
10 DL-19 4.1 Kiểm tra DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
11 DL-20 4.2 Kiểm định DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ