CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 DL-01 1. Cấp điện sinh hoạt Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2 DL-02 2. Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
3 DL-04 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
4 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
5 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
6 DL-16 1. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
7 DL-17 2. Thay đổi công suất sử dụng Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
8 DL-18 3. Cấp điện lại theo khách hàng yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
9 DL-19 4.1 Kiểm tra Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
10 DL-20 4.2 Kiểm định Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ