CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000200.000.00.00.H42 Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
2 2.001194.000.00.00.H42 Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
3 2.001195.000.00.00.H42 Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân