CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002051.000.00.00.H42 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
2 2.000821.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
3 1.001939.000.00.00.H42 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
4 1.002179.000.00.00.H42 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
5 1.001613.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
6 1.001646.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
7 1.001742.000.00.00.H42 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
8 2.000693.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con nuôi Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
9 2.000762.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
10 2.000809.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
11 1.002759.000.00.00.H42 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế