Toàn trình  Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Ký hiệu thủ tục: 1.009771.000.00.00.H42
Lượt xem: 685
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan. Phí : 0 Đồng (Không có) - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan. Phí : 0 Đồng (Không có) - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

35 giờ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 03-03-2021 Chính phủ
03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 09-03-2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17-06-2020 Quốc Hội

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian      37 giờ

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Cán bộ tiếp nhận

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về phòng Quản lý Đầu tư. In phiếu tiếp nhận giao cho tổ chức, cá nhân (lưu ý không hẹn trả kết quả do không có kết quả của TTHC).

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các khu công nghiệp (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban).

02

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư

Trưởng phòng

Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư

02

Chuyên viên

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: - Xem xét, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Soạn thảo văn bản thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

- Chuyển Trưởng phòng xem xét.

15

Trưởng phòng

- Xem xét lại hồ sơ và văn bản thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan do chuyên viên trình.

- Trình Lãnh đạo Ban phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư xem xét, phê duyệt.

8

Bước 3

Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Ban phụ trách phòng Quản lý Đầu tư

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

8

Bước 4

Bộ phận Văn thư

Cán bộ văn thư

- Bộ phận Văn thư của Ban vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.

- Gửi văn bản thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan theo đường văn bản điện tử hoặc văn bản giấy và gửi ra Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

02

Bước 5

Trung tâm Phục vụ HCC

Cán bộ tiếp nhận

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công kết thúc hồ sơ trên phần mềm.

Không tính giờ

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư; Mẫu A.I.13.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

  • Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư; Tải về

- Dự án đầu tư ngừng hoạt động trong các trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư. - Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng. Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư được xác định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Trường hợp các văn bản này không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì tổng thời gian ngừng không quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.