Toàn trình  Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ký hiệu thủ tục: 1.001646.000.00.00.H42
Lượt xem: 2248
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại TTPVHCC tỉnh Ninh Bình

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
52/2013/QĐ-TTg Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 30-08-2013 Thủ tướng Chính phủ

 

1. Bước 1: NLĐ, thân nhân NLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH
2. Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ người đề nghị, xử lý theo phân cấp.
3. Bước 3: a) BHXH tỉnh giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện. b) BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho NLĐ, thân nhân NLĐ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg - Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu có thêm: Bản chính Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52); 01-QĐ52.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi có thêm: + Bản chính Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52) + Bản sao Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết 02-QD52.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

File mẫu:

Không