Toàn trình  Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Ký hiệu thủ tục: 1.001939.000.00.00.H42
Lượt xem: 5305
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Chưa quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
105/2014/NĐ-CP Nghị định 105/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 15-11-2014 Chính phủ
41/2014/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 24-11-2014 Bộ Y tế
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 14-11-2008 Quốc Hội

 

Bước 1. Người tham gia chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo quy định tại Mục 3.5 và Mục 3.6
1. Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT Nộp hồ sơ đã kê khai theo quy định cho UBND cấp xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH 2. Đối với người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với cơ quan BHXH, nộp giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có). - Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định xác định điều kiện để tổ chức thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. - Nếu đủ điều kiện thì tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT (theo mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính); trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện để ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì cơ quan Bảo hiểm xã hội có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 3. Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình Nộp hồ sơ đã kê khai theo quy định và nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH

 

Bước 2. Đóng tiền
Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường

 

Bước 3:
Nhận kết quả từ Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/nhà trường.

Người tham gia
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) TK1-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 Phụ lục 03 các loại giấy tờ làm lại thẻ BHYT.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể"   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

UBND cấp xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; đại lý thu/nhà trường
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) D03-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không