Toàn trình  Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Ký hiệu thủ tục: 1.002179.000.00.00.H42
Lượt xem: 2697
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Chưa quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
58/2014/QH13 Luật 58/2014/QH13 20-11-2014 Quốc Hội
01/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH 18-02-2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
134/2015/NĐ-CP Nghị định 134/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 29-12-2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH
Bước 1. Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại Mục 2.5 và Mục 2.6 nộp tại Bộ phận một cửa cơ quan BHXH Bước 2. Đóng tiền Bước 3. Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH

 

Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu
Bước 1. Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại Mục 2.5 và Mục 2.6 nộp cho Đại lý thu Bước 2. Đóng tiền Bước 3. Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) và Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH Bước 4. Nhận kết quả giải quyết tại Đại lý thu.

Người tham gia
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) TK1-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Đại lý thu
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) D05-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không