Toàn trình  Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ký hiệu thủ tục: 1.002051.000.00.00.H42
Lượt xem: 4358
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Chưa quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
84/2015/QH13 Luật 84/2015/QH13 25-06-2015 Quốc Hội
38/2013/QH13 LUẬT Việc làm 16-11-2013 Quốc Hội
28/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12-03-2015 Chính phủ
28/2015/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 31-07-2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
58/2014/QH13 LUẬT Bảo hiểm xã hội 20-11-2014 Quốc Hội
115/2015/NĐ-CP Nghị định 115/2015/NĐ-CP 11-11-2015 Chính phủ
115/2015/NĐ-CP Nghị định 115/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 11-11-2015 Chính phủ
59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 29-12-2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
105/2014/NĐ-CP Nghị định 105/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 15-11-2014 Chính phủ
37/2016/NĐ-CP Nghị định 37/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15-05-2016 Chính phủ
41/2014/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 24-11-2014 Bộ Y tế
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 14-11-2008 Quốc Hội
44/2017/NĐ-CP Nghị định 44/2017/NĐ-CP - Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14-04-2017 Chính ph

 

Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài
Lập hồ sơ theo quy định tại mục "Thành phần hồ sơ" đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 

Đối với đơn vị sử dụng lao động
Bước 1. Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH; - Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH) Bước 2. Nộp hồ sơ theo quy định mục "Thành phần hồ sơ" và "số bộ hồ sơ" Bước 3. Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết

Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) TK1-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 Phụ lục 03 các loại giấy tờ làm lại thẻ BHYT.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) TK1-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đơn vị sử dụng lao động: (Lưu ý: Thành phần hồ sơ nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc)
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) TK3-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS) D02-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) D01-TS.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định