Toàn trình  Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Ký hiệu thủ tục: 1.008029.H42
Lượt xem: 1680
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Du lịch khác
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc x 08 giờ =16 giờ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.


Phí

Không có

Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

 

a) Nộp hồ sơ TTHC

Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

b) Giải quyết TTHC:

ở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản (gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ gồm: 02 bảng kê thông tin và trang thiết bị của phương tiện theo quy, bảng kê theo mẫu; 02 bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa các thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc tỉnh Ninh Bình thì Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo quy định) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đơn vị kinh doanh đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để lấy ý kiến xác nhận;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra phương tiện (kiểm tra tại đơn vị kinh doanh vận tải) và có văn bản trả lời. Hết thời gian quy định trên mà không có văn bản trả lời, coi như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải;

- Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc kể từ ngày hết thời gian quy định xin ý kiến, Sở Giao thông vận tải tổ chức cấp lại biển hiệu xe vận tải khách du lịch. Trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị kinh doanh và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả giải quyết TTHC Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017)

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Tải về In ấn

Biển hiệu được cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng. Thời hạn sử dụng biển hiệu cấp lại được tính theo thời hạn còn lại của biển hiệu đã bị mất hoặc hư hỏng

EMC Đã kết nối EMC