Toàn trình  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Ký hiệu thủ tục: 2.000201.H42
Lượt xem: 959
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

54 giờ 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 


Phí

Không

Lệ phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của thương nhân.

        - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

        - Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

 

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bao gồm:

        - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định87/2018/NĐ-CP.;

        - Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

 

File mẫu:

  • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.