Toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Ký hiệu thủ tục: 2.000136.H42
Lượt xem: 215
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

54 giờ 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG 


Phí

- Trên địa bàn Thành phố: 1.200.000đ

- Trên địa bàn các huyện: 600.000đ

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận không thay đổi.

 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG bao gồm:

        - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;.

 

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng