Toàn trình  1. Cấp điện sinh hoạt

Ký hiệu thủ tục: DL-01
Lượt xem: 2846
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

a

          

1. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích Sinh hoạt
2. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích Ngoài sinh hoạt
3. Thông tin đăng ký đấu nối
4. Kết quả khảo sát và phương án cấp điện

File mẫu:

Không