Mức độ 4  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: 1.001279.000.00.00.H42
Lượt xem: 604
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND thành phố Ninh Bình

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

k

Lệ phí

- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000/lần/cơ sở - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 150.000/lần/cơ sở

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 của Quốc hội. - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y Tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; - Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương; - Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 1. Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

 

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

 

Bước 3. Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.
Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ theo Mẫu 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ và người trực tiếp sản xuất thực phẩm
Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ của chủ cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ và người trực tiếp sản xuất.

File mẫu:

Không